Åhuset

Åhuset opføres som fem bygninger i varierende højde.
Hjørnebygningen er med sine 9 etager den højeste og vil med sin placering fremstå som et pejlemærke fra Østre Allé. Fra hjørnebygningen trapper bygningen ned mod nord og vest til 5 etager.

Ejendommen vil fremstå som en homogen masse i rød tegl, og med ensartet farveholdning, der sikrer et roligt og elegant facadeudtryk.

Området er placeret tæt på midtbyen og med kort afstand til offentlig transport. Grunden er placeret i den sydlige del af gods- banearealet, afskåret af jernbanen, Dag Hammarskjølds Gade og Østre Allé.

Østerå er i fuld gang med at blive åbnet. Den starter ved udmundingen i fjorden, igennem Karolinelund, fortsætter gennem det fremtidige Åparken og umiddelbart forbi sitet. Østerå bliver en blå-grøn kile, der forbinder hele Aalborg og giver rekreative kvaliteter til alle i Aalborg.

Billeder fra projeketet

Se flere referencer her

Idrætsbyen

Åhuset

Daginstitution Bornholmsgade