Daginstitution Bornholmsgade

En bygning der omfavner leg og nysgerrighed med tæt tilknytning til naturen.

Bygningen bliver et univers i børnehøjde, hvor de enkelte funktioner bliver opdelt og brudt ned i mindre bidder, så institutionen er overskuelig for børn, pædagoger og forældre. Der bliver kroge og garderober til leg og vinduer i farvet glas og i forskellige højder. Arkitekturen opfylder ikke kun børnenes behov, men forstærker også legen og trivslen hos børnene. Bygningens legende former er samtidig tiltænkt at passe ind i det omkringliggende Ø-gadekvarter med en rød murstensfacade og grønt tag, der forbinder bygningen med de grønne naturområder.

Fra hovedindgangen kommer man ind i bygningens hjerte og centrum, som er alrummet. Her er der plads til forsamling, fællesspisning og fælles leg. Rummet markerer også opdelingen mellem børnehave og vuggestue, så der sikres, at de to grupper også kan lege uforstyrret af hinanden. Vuggestue og børnehave har også separate indgange.

Uden for bliver der skabt et beskyttende og omsluttet område, hvor børnene kan lege. Terrænet opfordrer til vild leg på cykelbanerne, gyngerne eller legestativer og mere tilbagetrukket leg under tagets udhæng eller i sandkasserne.

Institutionen har egen køkkenhave, hvor børnene kan være med som en aktiv del af både dyrkning og indsamling af grønt. I alrummet er der placeret et pædagogisk køkken, hvor børnene kan være en del af madlavningen og arbejde i børnehøjde. Køkkenhaven og madlavning kommer dermed til at indgå, som en aktiv del af børnenes læring.

På institutionens skure og værksted bliver der indbygget solceller i taget, så de kan generere energi. Bygningen bliver kompakt, så der et lavere energiforbrug både under byggeperioden og i driften. Der er dog et stort fokus på rigeligt dagslys, så trivslen sikres. Bygningens materialer er valgt ud fra robusthed, lav vedligeholdelse og miljøbelastning. Taget har udhæng, som skærmer for sommersolen, men så bygningen stadig kan bruge solen til passiv opvarmning. Udhængene giver desuden udendørs legearealer til børnene uafhængig af vejret. Beplantningen rundt om institutionen bliver med fokus på biodiversitet, hvor der vil være vilde blomster og frugttræer både til gavn for insekter og børn.

Bygningen er DGNB certificeret

Bygningen er designet efter den såkaldte DGNB guld-certificering. Certificeringen dækker blandt andet over emner som miljømæssig kvalitet, økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed, teknisk kvalitet og proces. Bygningen er også DGNB Hjerte certificeret, hvilket vil sige, at bygningen får et godt indeklima med fokus på luftkvalitet, akustik, belysning og udsyn til uderum.

Billeder fra projeketet

Se flere referencer her

Beddingen

Da Vinci Parken

Ulsted Friplejehjem